วันที่
ชื่อเรื่อง
26  เม.ย. 2565
จ้างเหมาย้ายเครื่องปรับอากาศของสำนักงานเทศบาลตำบลตลาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  เม.ย. 2565
ซื้อแบตเตอรี่พร้อมเปลี่ยนสำหรับรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กธ ๔๔๗๕ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  เม.ย. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลตลาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11  เม.ย. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยประชารัฐ ซอย 2(บ้านหมวดริน) หมู่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  เม.ย. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านตลาด ชุมชนโนนทัพม้าสามัคคี(นายสำราญ ไกกระโทก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  เม.ย. 2565
จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  เม.ย. 2565
ซื้อน้ำดื่ม ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2565
จ้างเหมาเครื่องเสียง งานกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำโดยการรื้อสิ่งกีดขวางน้ำด้านท้ายประตูระบายน้ำข่อยงาม และท้ายประตูระบายน้ำจอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา (รื้อสิ่งกีดขวางลำน้ำ ทั้ง ๕ จุด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ธ.ค. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๕-๗๒๕๘ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง