วันที่
ชื่อเรื่อง
31  พ.ค. 2565
จ้างเหมารถโดยสารรับจ้างปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ และน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์เลื่อยยนต์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2565
จ้างเหมาย้ายครุภัณฑ์กล้องวงจรปิด ของสำนักงานเทศบาลตำบลตลาด (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2565
จ้างประกอบอาหารกลางวันเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาด ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ตามโครงการเฝ้าระวังและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 3 บ้านตลาด ชุมชนโนนทัพม้าสามัคคีถนนเลียบคลอง LMC ข่อยงามฝั่งขวา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25  พ.ค. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต วัดโคกตลาด 5 ปู่ตาร่วมใจประชาสามัคคี ไปหน้าโรงเรียนบ้านบุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25  พ.ค. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เส้นหนองจาน หมู่ที่ 4 ชุมชนโพธิ์แสนสุข ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24  พ.ค. 2565
จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ตามโครงการเฝ้าระวังและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2565
จ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 7 ซอยเฉลิมพระเกียรติ 1 (บ้านยายอึ่ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง