วันที่
ชื่อเรื่อง
29  ม.ค. 2567
เช่าเครื่องถ่ายเอกสารสี (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2567
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2567
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถยนต์ หมายเลขทะเบียน งธ ๖๕๒๙ นครราชสีมา (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ม.ค. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรั้วพร้อมป้ายและประตูสำนักงานเทศบาลตำบลตลาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19  ม.ค. 2567
จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยโนนพีแก้ว ๓ บ้านโพธิ์ หมู่ ๔ ตำบลตลาด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ม.ค. 2567
จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนองตะคลอง - ศรีพัฒนา ซอย 1 หมู่ที่ 7 บ้านหนองตะคลอง ตำบลตลาด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ม.ค. 2567
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์รถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน ๘๘-๔๕๔๘ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ม.ค. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรั้วพร้อมป้ายและประตูสำนักงานเทศบาลตำบลตลาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุอื่น (งานกิจการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2567
จ้างเหมารถโดยสารรับจ้างไม่ประจำทางสองชั้นปรับอากาศ ตามโครงการเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการบริหารกองทุนสวัสดิการชุมชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง