สำนักงานเทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานการประชุม
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ส่งเสริมสุขภาพตำบล
แผนอัตรากำลังสามปี
คู่มือสำหรับประชาชน
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี
การป้องกันการทุจริต
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐานการบริหารและการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายงานผลการติดตามประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์
ประวัติและความเป็นมา
 
             ตำบลตลาด เดิมเป็นชุมชนเก่าแก่ประมาณ 250 ปีที่ผ่านมา สภาพภูมิประเทศมีลำบริบูรณ์หล่อเลี้ยงวิถีชีวิตของชุมชน ในการประกอบอาชีพทางการเกษตร ลำบริบูรณ์ไหลผ่านทางทิศใต้ของหมู่บ้าน
             การค้าขายกับชุมชนต่าง ๆ จำเป็นต้องเดินทางข้ามลำบริบูรณ์ไปยังฝั้งตรงข้าม ดังนั้นชาวบ้านจึงนิยมเรียกท่าข้ามลำบริบูรณ์ว่า "ท่าตลาด" และพร้อมใจกันตั้งชื่อตำบลว่า "ตำบลตลาด" มี 8 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านบุ หมู่ 2 บ้านบุ หมู่ 3 บ้านตลาด หมู่ 4 บ้านโพธิ์ หมู่ 5 บ้านกระฉอด หมู่ 6 บ้านราษฎร์ประสงค์ หมู่ 7 บ้านหนองตะคลอง และหมู่ 8 บ้านบุพัฒนา