สำนักงานเทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th


 


เปิดศูนย์ กศน. ตำบลตลาด
วันที่ 1 เมษายน 2553 อบต.ตลาด ร่วมกับศูนย์ กศน.อำเภอเมืองนครราชสีมา เปิดศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนประจำตำบลตลาด ณ องค์การบริหารส่วนตำบลตลาด โดยมี นายอัด ไทยงูเหลือม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตลาด เป็นประธานในพิธีเปิดป้ายศูนย์ฯ