สำนักงานเทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th


 


โครงการเสริมรักครอบครัวสัมพันธ์


เมื่อวันที่ ๑๔-๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลตลาด ได้ดำเนินโครงการเสริมรักครอบครัวสัมพันธ์ขึ้น ณ.วัดบำรุงธรรม(กระฉอด) และ ธรรมะสถานศรีมาอโศก และ พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครอบครัวมีเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้วิเคราะห์สภาพปัญหาในครอบครัวของตนและเพื่อส่งเสริมให้ครอบครัวได้ใช้เวลาร่วมกันอย่างมีคุณภาพ