สำนักงานเทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th


 


ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย หมู่ ๒


วันที่ ๓ ก.ย.๕๕  อบต.ตลาด ช่วยเหลือราษฎรที่ประสบอุทกภัย หมู่ ๒