สำนักงานเทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th


 


กิจกรรม "เราขอเป็นหนึ่งเสียงช่วยหยุดความรุนแรงต่อผู้หญิง"


Wวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๕ อบต.ตลาด ได้จัดกิจกรรม "เราขอเป็นหนึ่งเสียงช่วยหยุดความรุนแรงต่อผู้หญิง"